Tekirdağ Çorlu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi

  • İşveren : DSİ – Atıksu Dairesi Başkanlığı
  • Konum : Tekirdağ - Türkiye
  • Proje Kapsamı : Ergene Havzasında yaşanan çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu proje kapsamında 60.000 m3/gün kapasitede Çorlu (Tekirdağ) İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (EAAT) anahtar teslim inşaatı yapılmıştır. Mekanik, elektrik teçhizatı ile analiz laboratuvarına ait cihaz, ekipman ve malzemeleri temin ve monte edilip, çalışır durumda teslim edilecektir. Ayrıca atıksu arıtma tesisinin SCADA sistemi yapılacaktır. Atıksu arıtma tesisi bir yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir.
  • Başlangıç Tarihi : 30.10.2014
  • Bitiş Tarihi : Devam Ediyor
ÜST