İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Öztaş İnşaat "Sıfır Kaza" hedefini benimsemektedir, tüm çalışanlarımızın hayatı, sağlığı ve güvenliği değerlidir. Bu bağlamda aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

  • Ülkemizdeki veya çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini paylaşmak.
  • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
  • Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,
  • Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.
ÜST