İzmir Metro Hafif Raylı Sistem 2. Aşama İnşaatı

 • İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Konum : İzmir
 • Proje Kapsamı : İzmir’de iki adet istasyon ve 5061 metre hattın işletmeye hazır hale getirilmesi işini kapsar.

  Proje kapsamında yapılan işler:
  • Altyapı istasyonlar ve tünel işleri (NATM metodu ile tünel kazısı)
  • Hat işleri, elektrik ve mekanik işler,
  • Sinyalizasyon işleri
  • Gerekli ekipmanların temini, montajı, test ve devreye alınması,
  • 1. Aşama metro sistemi ile entegrasyonunun sağlanması
 • Başlangıç Tarihi : 02.11.2009
 • Bitiş Tarihi : 29.11.2011
ÜST